Aturada temporal de pesca d’arrossegament per regenerar i protegir el litoral

Written by Gran Blau on febrero 4th, 2016. Posted in Uncategorized

No pescar durant uns mesos utilitzant una modalitat concreta en una zona determinada; és el que es coneix com a veda temporal i té com a objectiu vetllar per una explotació equilibrada i responsable dels recursos pesquers, afavorir el desenvolupament sostenible i adoptar les mesures necessàries per protegir, conservar i regenerar aquests recursos i els seus ecosistemes, adaptant l’esforç de la flota al seu estat.

Fotografía de Jeff Jones.

Fotografía de Jeff Jones.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha previst enguany que la veda al litoral barceloní i gironí sigui durant el mes de febrer. Ho fa amb l’objectiu de protegir els alevins de gamba a les costes de Girona i defensar de l’etapa reproductiva de les principals espècies de peixos que són objecte de la modalitat de pesca d’arrossegament a la costa de Barcelona. D’altra banda, a la demarcació de Tarragona aquesta paralització temporal de les flotes d’arrossegament s’efectuarà durant els mesos de primavera i estiu.

Aquests aturs compleixen el Reglament de la Unió Europea i normatives estatals i autonòmiques de pesca sobre la necessitat de prendre mesures de gestió eficaces per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers en el Mediterrani, per a la protecció estricta de determinades espècies marines i la conservació dels hàbitats naturals.

Per establir la temporada de vedes es tenen en compte aspectes com ara els períodes de reproducció de les principals espècies, les seves èpoques de reclutament i també d’altres com els comercials, que estableixen la rotació de zones per evitar que els mercats catalans quedin desabastits de peix fresc de la costa.

Fotografía de Calafell Valo

Fotografía de Calafell Valo

Peix fresc als nostres mercats

Unes 149 embarcacions (58 a la província de Barcelona i 91 a Girona) i a uns 500 mariners es veuen afectats per aquesta veda temporal i les principals espècies que es beneficiaran són, entre altres, la gamba, el rap, el lluç, la maira i l’escamarlà, però cal assenyalar que es notarà poc en els mercats.

GranBlau seguirà oferint aquestes espècies a tots els seus clients, ja que les portarà d’altres litorals que en aquest moment no estan en període de veda d’arrossegament.

www.granblau.es